Iwona Mieczyńska – Coach & Trener

Iwona Mieczyńska – Coach & Trener

Twój coach & trener Na dół

Oferta

Czym jest coaching?

Coaching jest interaktywnym procesem rozwoju, metodami pochodzącymi z psychologii. Pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom polepszać efekty działań, wyznaczać i osiągać cele. Jest wzmocnieniem klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany.

Kim jest coach?

Pomaga
w zdefiniowaniu celu, konfrontuje cele klienta z jego systemem wartości

Pokazuje szeroką perspektywę, pomaga znaleźć nieoczywiste zasoby klienta

Daje narzędzia pozwalające znaleźć rozwiązanie, konfrontuje plany

Wspiera w działaniu
i pomaga wyciągać wnioski

Jak pracuje coachingowo z klientem?

ETYCZNIE I W RAMACH STANDARDU ICF SŁUCHAM, ODZWIERCIEDLAM I ZADAJĘ PYTANIA.

Buduję partnerską relację, wzajemnego zaufania.
W trakcie spotkań 60-90 minutowych.
Pomagam ludziom doskonalić ich kompetencje i stawać się tym kim chcą.
Wydobywam i wzmacniam w nich to co najlepsze.
Proces coachingowy jest przemyślany i zaplanowany. Jest dostosowany do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta, do jego aktualnych możliwości, do jego specyficznych i wyjątkowych zasobów.

Jak pracuje coachingowo z klientem

Dla kogo jest coaching?

Dla wszystkich tych osób, które chcą zmian w swoim życiu.


Menadżerom

wyższego szczebla, którym pomagam w planowaniu, ocenie i realizacji działań oraz w przepracowywaniu sytuacji trudnych, wymagających spojrzenia z innej, nowej perspektywy

Pracownikom

różnych branż pomagam w osiąganiu celów biznesowych, pomagam poprawiać efektywność, rozwijać kompetencje i wspierać zmianę przekonańi postaw

Absolwentom szkół

pomagam Szukać mocnych stron i stwarzam możliwość przyjrzenia się obszarom do rozwoju

Zespołom pracowniczym

pomagam wykorzystać ich potencjał do podnoszenia efektywności całej organizacji. Pomagam scalać zespół, precyzować cele, rozwiązywać konflikty. Pomagam we wdrażaniu zmian