Iwona Mieczyńska – Coach & Trener

Iwona Mieczyńska – Coach & Trener

Twój coach & trener Na dół

Blog

06-03-2022

CZY DOBROSTAN PSYCHICZNY OZNACZA TO SAMO CO DOBROBYT?

CZY DOBROSTAN PSYCHICZNY OZNACZA TO SAMO CO DOBROBYT?

Dobrostan psychiczny bywa często utożsamiany z dobrobytem lub nawet często bywa z nim mylony. Pojęcia te bywają ze sobą powiązane, ale nie oznaczają tego samego.

Dobrobyt cieszy się dużą popularnością w naukach społecznych, jednak tak jak i dobrostan psychiczny nie posiada jednej konkretnej definicji. Często bywa określany jako „zasób dóbr konsumpcyjnych i środków finansowych pozostających do dyspozycji człowieka” stanowi niejako synonim bogactwa. Do pomiaru dobrobytu używa się często PKB (Produkt Krajowy Brutto) jest on zazwyczaj uznawany przez ekonomistów za miarę produkcji a nie dobrobytu. Z uwagi na to powstały nowe mierniki pomiaru dobrobytu oraz porównanie go na tle innych krajów. Takie pomiary są bardziej wiarygodne i dokładne.

Dobrobyt zyskał spore zainteresowanie socjologów i psychologów zajmujących się problematyką szeroko rozumianego szczęścia. Zostało rozszerzone to pojęcie o wymiar poza dochodowy. Dobrobyt stał się dzięki nim nie tylko porównaniem dochodu pieniężnego czy poziomu konsumpcji. Określając to pojęcie bierze się pod uwagę dobrostan ogólny, poziom życia, styl życia, czy też jakość żucia. Można określić dobrobyt jako poziom realnego dochodu, majątku e którego skład wchodzą również inne komponenty takie jak: poczucie bezpieczeństwa ekonomiczno- społecznego, poziom wiedzy i wykształcenia, styl życia przesądzający o jego jakości.

Tak samo jak dobrostan psychiczny trudno jednoznacznie wskazać jego definicje. Pomiędzy tymi pojęciami jest jednak zasadnicza różnica a mianowicie dobrobyt skupia się na rzeczach materialnych, które zapewniają godziwe i dobre życie. Natomiast dobrostan docenia pozamaterialne rzeczy np. zdrowie, szczęście, miłość. Podsumowując można powiedzieć, że jeśli osoby mają nie tylko zapewnione podstawowe potrzeby materialne, ale mogą sobie pozwolić na odrobine luksusu stają się też szczęśliwsze. A zatem jak to wyjaśniłam powyżej pojęcie dobrostanu psychicznego i dobrobytu nie oznaczają tego samego, ale mają ze sobą element wspólne. Sam dobrobyt jednak w dużym stopniu odnosi się do poziomu zamożności i bogactwa.