Iwona Mieczyńska – Coach & Trener

Iwona Mieczyńska – Coach & Trener

Twój coach & trener Na dół

Blog

01-03-2022

DOBROSTAN PSYCHICZNY I JEGO ROLA W NASZYM ŻYCIU.

DOBROSTAN PSYCHICZNY I JEGO ROLA W NASZYM ŻYCIU

 

Zastanawialiście się kiedyś czym dla was jest dobrostan?

Jednoznaczne definiowanie pojęcia dobrostanu jest bardzo trudne ze względu na złożoność tego odczucia. Wiele badań psychologicznych wskazuje, że jest to bardzo złożone zjawisko, które łączy w sobie aspekty różnych koncepcji. Kiedyś uważano, że jest to wskaźnik adaptacji jednostki do różnych wydarzeń krytycznych czy kryzysowych. Jednakże sama koncepcja dobrostanu wywodzi się z perspektywy klinicznej, dla której kluczowe było zdrowie natomiast w późniejszej koncepcji psychologicznej kładziony był nacisk na nastrój i emocje. Jedni uważali, że dobrostan to stan, w którym brak jest negatywnych objawów takich jak: dystres, depresja, niepokój, obawy itp. Drudzy poszukiwali głębszego rozumienia różnych pojęć takich jak: dobre życie, szczęście, zadowolenie z życia oraz dobrostan. Zaczęto wówczas zastanawiać się nad zasobami jakie posiadamy w sobie oraz w naszym otoczeniu. W takim rozumieniu dobrostan psychiczny może być traktowany jako wyznacznik pozytywnej adaptacji do kryzysu.

Przez całe swoje życie doświadczamy różnorakich kryzysów o charakterze normatywnym, nienormatywnym, rozwojowym czy sytuacyjnym. Kryzys jest takim nieodzownym towarzyszem naszego życia i niejako jest związany z procesem adaptacji do wyzwań i wymagań. Ta droga do adaptacji może skutkować tymczasowym lub stałym obniżeniem funkcjonowania, ale jednocześnie może stymulować rozwój osobisty oraz prowadzić do kształtowania dojrzałej tożsamości osobowej i wzrostu dobrostanu.

Kiedy pytam studentów na zajęciach z psychologii jakości życia o to czym dla nich jest dobrostan, często słyszę, że jest to jakość życia, satysfakcja z życia, poczucie szczęścia. Często jest to pojęcie definiowane przez studentów jako ich subiektywna ocena własnego życia wyrażająca się w ich przekonaniach o idealności tego wspaniałego i wymarzonego stanu posiadania własnych zasobów materialnych i tych nie materialnych takiego poczucia, że od życia dostaje się to czego się chce. Jest to poznawcza i emocjonalna ich własna ocena. Zgłębiając dobrostan można wywnioskować, że jest to wielowymiarowe zjawisko, które łączy w sobie aspekty naszego szczęścia i potencjału.

Zatem czym dla Was jest dobrostan?