Iwona Mieczyńska – Coach & Trener

Iwona Mieczyńska – Coach & Trener

Twój coach & trener Na dół

Blog

30-07-2019

Plan na życie cz. 3

Podczas sesji z klientem nad jego celem pracuję modelem GROW jednak tu przedstawię Ci łatwiejsze ćwiczenie, z którym poradzisz sobie w domowych warunkach.

Skoro już wiesz jaka jest Twoja misja to teraz jest czas na sprecyzowanie celu.

Cel to po prostu Twoja misja podzielona na mniejsze konkretne i gotowe do realizacji zadania.

METODA SMART

Cel będzie łatwiejszy do realizowania gdy spełni kilka kryteriów, wówczas wytrwasz w jego realizacji.

By osiągnąć spełnienie Twój cel powinien być ekologiczny, to znaczy zgodny z Twoją misję życiową i wartościami.

Szczegółowy to znaczy konkretny, zdefiniowany najbardziej precyzyjnie

Czego dokładnie chcesz?

Postaraj się spojrzeć na swój cel jak na zdjęcie i opisz go jak najbardziej obiektywnie.

Opisz tak by ci co go czytają nie mieli wątpliwości czego tak naprawdę chcesz

Mierzalny to znaczy tak sformułowany by można było liczbową albo w inny jednoznaczny sposób określić efekt końcowy

Pomogą ci pytania:

Po czym poznasz, że osiągnąłeś/ osiągnęłaś cel?

Jaki skutek wywoła osiągnięcie tego celu?

Jaki stan psychofizyczny chcesz uzyskać ?

Jakie twoje potrzeby zaspokoi?

Atrakcyjny / Ambitny cel musi być atrakcyjny wzbudzać ciekawość i chęć działania.

Musi być stosunkowo trudny ale jednocześnie możliwy do osiągnięcia.

Pomogą ci pytania:

Co zyskasz, jakie korzyści, gdy osiągniesz ten cel?

Co stracisz gdy nie osiągniesz tego celu?

Realistyczny cel musi być do osiągnięcia, z uwzględnieniem zasobów, obecnej sytuacji, czasu przeznaczonego na osiągnięcie celu.

Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie:

Jakie argumenty przemawiają za realnością tego celu?

Terminowy określony w czasie jak najbardziej realistyczny. Wyznaczenie czasu to czynnik mobilizujący.

Odpowiedz sobie na pytanie:

Kiedy osiągniesz swój cel?

Natomiast jak sprawdzić czy cel jest ekologiczny?

Zastanów się i odpowiedz sobie szczerze na następujące pytania:

Jakie twoje wartości realizuje dany cel?

Nazwij je konkretnie.

Jaki efekt osiągniesz dzięki realizacji tego celu?

Czy osiągnięcie tego celu może być stratę dla kogoś innego?

Następnie zadbaj o chwilę ciszy i samotności dla siebie. Zamknij oczy i jak najdokładniej wyobraź sobie moment kiedy osiągnąłeś swój cel.

Jakie uczucie się w tobie pojawiło?

Jeśli odczuwasz radość, spokój i satysfakcję, może to być oznaką, że cel jest ekologiczny i spójny z twoimi wartościami.

Jeśli pojawia się w tobie niepewność, lek, niechęć, brak poczucia spełnienia -zastanów się co może być tego powodem.

Jakie wartości wypełniają twój cel i czy one są zgodne z twoimi wartościami?

Jak realizacja celu wpłynie na twoje inne cele?

Na kogo i jak realizacja celu wpłynie?

 

Zachęcam Cię do śledzenia mojego bloga.